Ergens In Nederland-vertrek-nederlandse Vrijwilligers

NLD-421209-ERGENS IN NEDERLAND: Afscheid van de Nederlandse Vrijwilligers voor hun vertrek naar Duitsland. ANPFOTO/MEIJER

In: Ergens in Nederland

Niet voor commercieel gebruik