Ergens In Nederland-graan-oogst

NLD-420815-ERGENS IN NEDERLAND: Graanoogst met een zeis op een groenstrook in de bebouwde kom. De honger treft velen in het westen van het land. ANPFOTO/Anp

In: Ergens in Nederland

Niet voor commercieel gebruik