Kindermishandeling

Het aantal meldingen van kindermishandeling is de laatste twee decennia explosief gestegen van 628 in 1973 naar bijna 14.000 in 1994.

In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik