Ergens In Nederland-leger-hollandse Waterlinie

NLD-400111-ERGENS IN NEDERLAND: Uitgerust met wapens en op de schaats oefenen militairen in het bevroren inundatiegebied van de Hollandse waterlinie. ANPFOTO/CO ZEYLEMAKER

In: Ergens in Nederland

Niet voor commercieel gebruik