Piratenzender-tv Noordzee

De piratenzender TV- Noordzee is begonnen met zenden vanaf een booreilandachtig staketsel buiten de Nederlandse territoriale wateren. De drie financiers (bankier J.H. Fehmers, scheepsbouwer C. Verolme en constructeur P.S. Heerema) willen naar het voorbeeld van Radio Veronica, een commercieel tv-net exploiteren. Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit Amerikaanse tv-series en reclamespots. De roepnaam wordt REM, naar de Radio Exploitatie Maatschappij, die het project heeft opgezet.

In: noordzee

Niet voor commercieel gebruik