Robin Linschoten-lintje

Een neefje en een nichtje van Robin Linschoten bekijken de onderscheiding die hij woensdag ontving uit handen van premier Kok. Kok spelde in het Catshuis Linschoten de versierselen op die behoren bij de Ridderorde van Oranje Nassau. Linschoten trad in juli van dit jaar als staatssecrataris van sociale zaken af naar aanleiding van de CTSV-affaire. Onlangs werd hij door het kabinet benoemd tot kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik