Artis

Heden brachten Minister Slotemaker de Bruine en de commissaris der Koningin Jhr. Roell een bezoek aan Artis. De Minister en de Comm. der Kon. in bewondering voor een jong tijgertje.

Auteur: Anp
In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik