Ministerie Van Onderwijs En Wetenschappen

In de Schepelzaal in Den Haag vergaderde maandag de Vaste kamercommissie van Onderwijs enWetenschappen over de H.B.O-wet.

Auteur: Jacques Klok
In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik