Den Haag, 12 mei 1988

Woensdag vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de kritische opmerking van minister Deetman over het regeerakkoord in een interview me thet dagblad Trouw.

Auteur: Dick Coersen
In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik