Ketelbinkieclub ProfSteekneus

Het Rotterdamsch Parool kende aan de Schiedamsche Vest een Ketelbinkieclub bestaande uit kinderen van krantenlezers. Zij oefenden elke zaterdag o.l.v.redakteur Anton van Heusden. Gespeeld werd in zalen als Luxor toneelstukken geschreven door Wim Meuldijk. 1948-1952. Goeoefend werd op het braakliggende land in het centrum en in Café v.d. Jagt.

Auteur: ArieStuijt

Niet voor commercieel gebruik