Groningen-jubileum-driehonderdvijftig Jaar

Ter gelegenheid van het driehonderdvijftigjarig bestaan van de rijksuniversiteit van Groningen zijn woensdag een aantal eredoctoraten uitgereikt. Koningin Juliana werd ere doctor in de faculteit der sociale wetenschappen. Op de foto drie van de elf andere ere doctors tijdens de ceremonie.

Auteur: Ben Hansen
In: Groningen

Niet voor commercieel gebruik