Ov Kaart-ritzen

DEN HAAG - Aankomende studenten betuigen op het Binnenhof hun tevredenheid over de OV-kaart, Het is de minister Ritzen van Onderwijs lang niet overkomen dat studenten tevreden zijn met zijn beleid. ANP PHOTO

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik