Amsterdam, 14 september 1970

Bouwvakarbeiders laten zich voor het gerechtsgebouw voorlichten over het verloop van het kortgeding, dat de werkgevers in de bouwnijverheid tegen de drie vakbonden hadden aangespannen. De werkgevers eisen, dat de werknemers zich onthouden van akties om de uitkering van fl 400, te verkrijgen.

Auteur: Anp
In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik