Santiago, 1 januari 1971

The indiscriminate burning of books - marxist and non-marxist continues.

In: Santiago

Niet voor commercieel gebruik