Den Haag, 18 december 1991

De journalist W.F. Oltmans tijdens een persconferentie in Nieuwspoort, vanmiddag. Oltmas maakte bekend dat hij de Nederlnadse Staat heeft geda.. om schadeloosstelling en eerherstel te krijgen. Ook vijf Nederlandse ministers van buitenlandse zaken die over een tijdvak van 35 jaar in achtereenvolgende kabinetten dienden, zijn door hem als getuige opgeroepen om ter zitting te verschijnen. Oltmans zegt onomstotelijke bewijzen te bezitten waaruit blijkt dat het ministerie van buitenlandse zaken hem gedurende een lange periode voortdurend bij zijn opdrachtgevers in diskerediet heeft gebracht. Op de tafel voor hem een deel van de correspondentie, afkomstig uit het archief van buitenlandse zaken.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik