Den Haag, 18 december 1991

De Journalist W.F. Oltmans tijdens een personferentie in Nieuwspoort, vanmiddag. Oltmans maakte bekend dat hij de Nederlandse Staat heeft gedaan om schadeloosstelling en eerherstel te krijgen.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik