Den Haag, 18 december 1991

De journalist W.F. Oltmans tijdens een persconferentie in Nieuwspoort, vanmiddag. Oltmans maakte bekend dat hij de Nederlandse Staat heeft gedaagd om schedeloosstelling een en eerherstel te krijgen. Ook vijf nederlandse ministers van buitenlandse zaken die over een tijdvak van 35 jaar in achtereenvolgende kabinetten dienden, zijn door hem als getuige opgeroepen om ter zitting te verschijnen. Oltmans zegt onomstotelijk bewijzen te bezitten waaruit blijkt dat het ministerie van buitenlandse zake hem gedurende een lange periode voortdurend bij zijn opdrachtgevers in diskrediet heeft gebracht. Op de tafel voor hem een deel van de correspondentie, afkomstig uit het archief van buitenlandse zaken.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik