Washington, 20 januari 1976

De amerikaanse president Ford heeft vanmorgen zijn jaarlijk 'State of The Union'-de Amerikaanse troonrede afgestoken. Op de achtergrond krijgt hij applaus van vice president Rockefeller en senaatsvoorzitter Carl Albert./De amerikaanse president Ford heeft vanmorgen zijn jaarlijk 'State of Teh Union'-de Amerikaanse tronrede afgestoken. Op de achtergrond krijgt ij applaus van vice president Rockefeller en Kemervoorzitter Carl Albert.

In: Washington

Niet voor commercieel gebruik