Asperen-fundering

ASPEREN - In Asperen wordt een nieuwe Nederlandse vinding gedemonstreerd. Met deze vinding wordt de tijdsduur voor het leggen van een fundering aanmerkelijk bekort. Op de kop van de hefpaal wordt een betonnen manchet geplaatst en nadat deze waterpas is gezet kunnen de geprefabriceerde bouwmuurbalken worden geplaatst. Na het plaatsen van de balken is de fundering gereed voor het aanbrengen- en afstorten van systeemvloer. ANP PHOTO COR OUT

Auteur: Cor Out
In: Asperen

Niet voor commercieel gebruik