Amsterdam, 21 april 1977

Sanering Spaardammerbuurt (rond Polenstraat), gerenoveerde huizen.

In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik