Amsterdam, 25 september 1992

Prins Claus overhandigt professor Piet Borst (l) de Dr. H.P. Heinekenprijs. De prins reikte vrijdag in de Nieuwe Kerk te Amsterdam vijf grote prijzen uit op het gebied van wetenschap en kunst. De dr. H.P. Heinekenprijs is een van de belangrijke wetenschappelijke prijzen in Nederland. Professor Borst, die verbonden is aan het Nederlands Kanker Instituut, kreeg de prijs vanwege zin grensveleggend kankeronderzoek en zijn prestaties op het gebed van de biochemie en moleulaire biologie.

In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik