Ministerie Van Vrom,ministerie Van Vrom

Minister Alders van VROM krijgt donderdag tekst en uitleg van een deskundige heier als hij de eerste paal gaat slaan voor de afvalverbrandingsinstalatie in he Westelijk Havengebied in Amsterdam.

Auteur: Cor Out
In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik