Joure, 2 september 1990

NLD-19900902-JOURE: Deelnemers aan het 8e WK Solex- race 'werpen' zich door de bocht op een circuit in Joure. De soms opgevoerde solexen kunnen een snelheid van 50-60 km per uur halen. ANPFOTO FRANS VAN DER LINDE. /

In: Joure

Niet voor commercieel gebruik