Amsterdam, 13 november 1985

NLD-851113-AMSTERDAM: Het uitdelen en aan de man brengen van kinderpostzegels door kinderen van de Wiltzangschool in Amsterdam. ANPFOTO MARCEL ANTONISSE

In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik