Ptt Post

NLD-850211-UTRECHT: Een PTT-medewerkster aan het werk bij een sorteermachine in het railpostcomplex in Utrecht. ANPFOTO HANS STEINMEIER

In: Utrecht

Niet voor commercieel gebruik