Ringvaart, 25 september 1975

NLD-19750925-RINGVAART: Een proef met een opblaasbare dam in de Ringvaart. ANPFOTO.

In: Ringvaart

Niet voor commercieel gebruik