Anp Algemeen Nederland Persbureau

Donald de Marcas, van de Radionieuwsdienst van het ANP.

In: Hilversum

Niet voor commercieel gebruik