Noordzee, 20 november 1979

NLD-19791120-NOORDZEE: Brand in de Olietanker ' Haven '. ANP FOTO

In: noordzee

Niet voor commercieel gebruik