Digoel, 22 oktober 1981

Het kamp boven Digoel-Illustratie uit deel 11 a van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede wereldoorlog van dr. L. de Jong.

In: Digoel

Niet voor commercieel gebruik