Lubang Island, 12 oktober 1979

NLD-19791012-LUBANG ISLAND: Dorpbewoners probberen hun boor aan te meren op het eiland Lubang. ANPFOTO. /

In: Lubang Island

Niet voor commercieel gebruik