Ministerie Van Verkeer En Waterstaat

Minister Maij Weggen en haar voorganger Neelie Smit-Kroes in gesprek tijdens de officiele opening van het hoofdkantoor van de PTT in Groningen.

In: Groningen

Niet voor commercieel gebruik