Den Haag, 1 november 1994

Joke Bonhof wordt getroost door medestanders dinsdag op het Haagse Binnenhof. Bonhof en Yolanda van B. dreigden in hongerstaking te gaan als een zwartboek over de verjaring van incest niet door minister Sorgdrager zou worden geaccepteerd.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik