Hilversum, 26 mei 1981

NLD-19810526-HILVERSUM: Portret van Het Capitool, Panoramiek, NOS Laat en NOVA nieuwslezer Pieter de Vink. ANPFOTO ANDRE VAN DEN HEUVEL.

In: Hilversum

Niet voor commercieel gebruik