Curacao, 1 januari 1955

Tijdens de militaire oefening op Curacao wordt aan ZKH Prins Bernhard aan de hand van een kaart het verloop der operaties uitgelegd door een der pelotonscommandanten, die van de gelegenheid gebruik maakt om tevens zijn peloton in te lichten./Tijdens de militaire oefening op Curacao wordt aan ZKH Prins Bernhard aan de hand van een kaart het verloop der operaties uitgelegd door een der peletonscommandanten, die van de gelegenheid gebruik maakt om tevens zijn peleton in te lichten.

In: Curacao

Niet voor commercieel gebruik