Anjum, 13 januari 1995

Medewerkers van het vogelopvangcentrum Fugelspits in Anjum dienen donderdag medicijnen toe aan een met olie besmeurde zeevogel. Het centrum biedt momenteel aan honderden vogels onderdak. Als de beesten na het toedienen van medicijn op verhaal zijn gekomen, worden ze pas gereinigd. Ook vrijdag werden nog steeds vogels binnengebracht.

In: Anjum

Niet voor commercieel gebruik