Anjum, 12 januari 1995

In dozen werden deze door zware stookolie vervuilde zee'eenden gebracht bij vogelopvangcentrum Fugelspits in Anjum. In totaal werden donderdag 111 vervuilde vogels van Ameland aangevoerd waar zij op het strand aanspoelden. De vogels zijn hoofdzakelijk alken, zeekoeten en deze eenden. Er worden de komende dagen meer verwacht.

In: Anjum

Niet voor commercieel gebruik