Oostelijk Flevoland, 16 juli 1993

Archeologen bezig met het in kaart brengen van de oude spanten van het wrak van een laat 17-eeuws vrachtscheepje in Oostelijk Flevoland. Vandaag het Centrum voor scheepsarcheologie een open dag bij de vindplaats. Omdat het wrak deels boven de grondwaterspiegel kwam te liggen werd het met uitdroging bedreigd. Na te zijn gedocumenteerd zal het wrak deze zomer worden herbegraven.

Auteur: Koen Suyk
In: Oostelijk Flevoland

Niet voor commercieel gebruik