Philadelphia, 30 mei 1963

75 leden van de Amerikaanse Nationale Vereniging ter behartiging van de belangen van kleurlingen hebben in Philadelphia tweehonderd bouwvakarbeiders die een scholencomplex aan het bouwen zijn verhinderd aan het werk te gaan door een demonstratie tegen rassenscheiding in de bouwvakken. Foto: Een van de demonstranten wordt met een bebloed hoofd door de politie in een over valwagen gedragen.

Auteur: Anp
In: Philadelphia

Niet voor commercieel gebruik