Prins Bernhard-bezoekt-congres

Z.k.h. Prins bernhard heeft donderdag in wageningen het congres over democratie in west europa in de aula van de landbouwhogeschool geopend. Op de foto zien we de prins in gesprek met een student uit ghana bernard ieboah die sedert zes weken aan de volkshogeschool in bergen studeert.

In: Wageningen

Niet voor commercieel gebruik