Scan van ANP Grote Net 01-04-1942, pagina 80 van 108

band 96),
G p o r t
de a.s.v.a.-achtkamp.-
a m e r s f o o r t
, 1 april, dinsdagavond had in hotel nonopole
te amersfoort de zesde ronde pllaats van den a.s.v.a.-achtkamp.-
de uitslagen in de hoofdgroepen luiden als volgt:
hoofdQroep a:
h .schreuder-c .vermeer 0-1, 1 .asperslag-a.huisman 1/2-1/2, w.
koomen-mevr.koomen heemskerk 1-0, a.j.wichard-mr.1.de graaf 0-1
hoofdgroep b:
k.vermeer-s.van zijl, afgebroken, j.w.h.de bruyn-h.loose 1-0,
a. we H i n g -j .s and brink uitgesteld.-
afgebroken partijen:

j.w.h.de bruyn-sandbrink 1-0
(4023/ks/em/l5.55)
97)
buitenaldn. fernandel.
p a r i j s,1 april( afip) de ,, vereeniging der parijsche artisten''
logenstraft het bericht over den dood van fernandel.
(tp/sc/ «
portugeesche troepen naar kaap verd. eilanden.
1
i s s a b o n ,
1 maart(afip) een nieuw contingent
portugeesche
troepen heeft Lissabon verlaten
om het garnizoen op de kaap-verdische
eilanden te gaan versterken.
(0105/jn/sc/l5.58)
(lees : 1 april)
band 98)
binnenland.-
_ _ _ _ _ _
(je Laatste vergadering van de kamer van koophandel
tee groningen.-
g r o n i n g e n ,
1 april, op den Laatsten dag van het bestaan van
de kamer van koophandel in haar tegenwoordigen vorm is de groninger
kamer gisteravond in een besloten bijeenkomst samengekomen, onder
leiding van haar voorzitter, den heer h.j.harkema.-
in een korte
rede,heeft deze, na er aan herinnerd te hebben,


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden