Den Haag, 13 maart 1984

Dinsdag werd in de Tweede Kamer besloten de stemmingen over de moties, die zijn ingediend bij het debat over de Medianota, uit te stellen. Na het voorstel van kamervoorzitter Dofman tot uitstel ontstond er enige onrust bij de linkse partijen. v.l.n.r. Hessel-Tuinstra (D'66), Eshuis (CPN), Den Uyl (PvdA), Meijer en Kosto (eveneens).

Auteur: Ben Hansen
In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik