Volgermeerpolder, 14 juli 1983

De vervuiling met dioxine in en rond de Volgermeerpolder bij Broek in Waterland blijkt ernstiger en wijder verspreid dan door de authoriteiten werd aangenomen. Foto: in 1981 werd begonnen met het opruimen van het chemisch gif aan de oppervlakte. De plastic dam moest voorkomen dat gif in het water werd opgenomen. Concentratie's gif werden toch nog aangetroffen in konijnen, wormen, muizen, vis en bramen.

In: Volgermeerpolder

Niet voor commercieel gebruik