Den Haag, 21 augustus 1994

Meeklappen op het ritme van een optreden tijdens Parkpop '94. Het evenement in het Haagse Zuiderpark trok zo'n 450.000 bezxoekers.

In: Den Haag

Niet voor commercieel gebruik