Rotterdam, 7 april 1993

Hulpbisschop Nienhaus van Utrecht (m) wijdt in de kathedrale kerk van Rotterdam de olien. De wijding en zegening van de olien gebeurt volgens oud katholiek gebruik door de bisschop op de Woensdag voor Pasen. De olien worden het komend jaar gebruikt in de parochies van het bisdom bij de bediening van de sacramenten en belangrijke gebeurtennissen als kerk - en altaarwijdingen. Nie 'nhaus verving tijdens deze zogenaamde 'Chrisma-mis' mgr. Ba'r, die vorige maand aftrad als bisschop van Rotterdam.

Auteur: Paul Stolk
In: Rotterdam

Niet voor commercieel gebruik