Anwb Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

Vandaag is de ANWB begonnen met een grootscheepse controle-actie van de veiligheidsgordels in personenauto's. Bij het technostaqtion aan het Ijsbaanpad te Amsterdam lieten velen automobilisten hun riemen controleren en/of veranderen. Ook werd advies gegeven over de wijze van dragen en de kwaliteit van de verschillende typen gordels.

Auteur: Flip Martens
In: Amsterdam

Niet voor commercieel gebruik