Hoogovens

Met de nieuwste besturingstechnieken worden de zojuist gerenoveerde ovens van de warmbandwalserij bij Hoogovens IJmuiden bediend. In 1988 zal de grootscheepse modernisering van deze fabriek, waarmee in totaal een bedrag van f 385 miljoen is gemoeid, gereed zijn.

Auteur: Anp
In: IJmuiden

Niet voor commercieel gebruik