Hoogovens

Bedieningsruimte van een uitstootmachine bij kooksfabriek 1. De machine rijdt langs de deuren van de kookskamers, verwijdert ze als de kooks gaar is, reinigt deuren en sponningen en drukt de kooskoek met behulp van een stang uit de kookskamers. Het bedienend personeel stuurt deze handelingen vanuit de geklimatiseerde cabine.

Auteur: Anp
In: IJmuiden

Niet voor commercieel gebruik