Hoogovens

Bij hoogovens heeft men vrijdag in de Oxystaalfabriek de eerste continugietinstallatie in gebruik genomen. Dit gietsysteem geeft t.o.v. de blokwalserijen - waarvan men er drie heeft 70% energiebesparing. Met het voor de Hoogovens nieuwe systeeem - waarvan het principe al meer dan 100 jaar oud is - hoeven na het gieten de kop en staal van het blok niet meer afgehakt te worden. Dit is de belangrijkste kostbesparing

Auteur: Anp
In: IJmuiden

Niet voor commercieel gebruik