Scan van ANP Grote Net 30-07-1943, pagina 23 van 75

baj«
handel
m a u r ï t O
o3 stieren
3. 4. 5. 635
7. 86
8. 70
9. 8
12. 11
15. 19
18. 892
29. 6.10 -10,4
30. 1.32 -1 ,37
32. 7.6 -8.1
34. 1.30 -2.50
33. 1.50 -2.75
36. 1.--2.25
38. 0,40
43. 1.-pen kg
44, 0,87
45, 1,12
47, 0,87
03 • —
J. • —
2
» ro 49. 1.12
50. 1 .02
( 3 0 / 7 ) .
o v e r z i c h t
m a u r i ts 'stieren, vette koeien en pinken aanvoer ruim. gras-en nuchtere
kaiveren aanvoer kort. vêtte varkens, schapen en lammeren aanvoer zee
kort. Voor het aeheel aeen noteerinp, terwijl 'alles door de n.v.c.
werd overgenomen.-(1427/mg/hb)
11.24
38).-band
binnenland
clandestiene handel misarijf tegen het volk.
ook koopers zwaar gestra •f 4-
I U
S r 3 -e r
:
,,30 j ul i,-=n -e rechtszittino van gisteren
heeft te nieuwe inspecteur voor de prijsbeheerschinc in het ressort
amsterdam,mr .h.j.f. koning -tevoren inspecteur te Leeuwarden -
verschillende zaken behandeld ,hoofdzakelijk op het terrein van
•en groentehandel.
in een van te voren gehouden persbijeenkomst kondigde mr .
koning een fors ener optreden aan,voornamelijk tegen de
groente-handelaars
, wijl op dit gebiec het aantal overtredingen legio ;.s .
een zeer groot deel van ae groenten welke ds detaillisten ontvangen,
verdwijnt in den zwarten hanoel, t o t g r o e t nadeel voorat van
oe arbeidersgezinnen,die de veel te hopge prijzen onmogelijk
kunnen betalen, o k gij grossiers en telers komt hetzelfde euvel
voor .van deze laatste oaf mr .koning een sprekend voorbeeld :
een teler idie kort geleden had moeten terechtstaan,nad in 1941 .


Niet voor commercieel gebruik  Alle rechten voorbehouden