Nieuws

Ongecorrigeerde Radionieuwsdienst-bulletins.

‘Goedenavond Dames en Heeren, Nieuwsberichten van het Algemeen Nederlandsch Persbureau A.N.P. Publicatie is verboden krachtens de Auteurswet. Tweede uitzending voor de A.V.R.O…’

Het materiaal uit het ANP Radionieuwsdienst-archief stamt uit 1937, het jaar waarin de nieuwsbulletins voor het eerst op de Nederlandse radio te beluisteren waren. In 1989 werden ANP-bulletins voor het eerst digitaal opgesteld. De collectie omvat ongeveer 1,8 miljoen losse vellen met uitgetypte teksten van bulletins.

De Koninklijke Bibliotheek heeft na een grondige selectie ca. 1,5 miljoen bladzijden uit de collectie gedigitaliseerd en voor publiek beschikbaar gesteld via hun site. Met de lancering van de nieuwe website ANP Historisch Archief | Community worden deze teksten ook via deze site beschikbaar voor onderzoek en privé gebruik.

‘De Koninklijke Bibliotheek werd opgericht in 1798 met als basis de collectie van stadhouder prins Willem V. De huidige naam werd in 1806 gegeven door Koning Lodewijk Napoleon. De instelling is sinds 1993 een zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De doelstellingen van de KB zijn het behoud, beheer, de documentatie en beschikbaarstelling van het nationaal cultureel erfgoed. ‘